Månsarps Missionsförsamlingvisare - en gemenskap på väg

 

Grunden i vår gemenskap är vår tro på Jesus Kristus. Bibeln, bön, sång och musik samt nattvard vill vi ska ha en central plats i våra samlingar.

Vi önskar vara en öppen gemenskap som präglas av respekt och omsorg. Tillsammans vill vi dela livets skiftningar genom att stödja och uppmuntra varandra.

Vår förhoppning är att församlingen får vara en plats där vi som enskilda och tillsammans får möjlighet att växa och mogna. Därför behöver vi både Gud och varandra!