Ungdom622

Ungdomar från årskurs 6 och uppåt träffas några lördagar per termin.

Kontakta Hans Ericson 070-638 29 77, för mer info.